Om Lokalviden.dk

Lokalviden.dk er et lokalt informationsværktøj, som udkommer i bogform én gang om året, og omdeles til samtlige husstande, virksomheder og institutioner i området.

Lokalviden.dk opdateres løbende i online-versionen.

Den trykte udgave indeholder unikke interaktive kort med QR-koder direkte til Google Maps.

(Se den trykte udgave på ISSUU her...)