Herborg Friskole


Skolevej 40
6920
Videbæk


Tlf.:
97 17 17 0197 17 17 01

Spørg os gerne om, hvad vi mener med trivsel og læring

0.-8. klasse med nye læringsmiljøer inde, ny multisal og masser af plads ude
7.-8. klassesforløb med fokus på forberedelse til 9. kl. og ungdoms-uddannelserne
Højt fagligt niveau
Vi står mål med folkeskolen
Friskole med masser af nærvær og tid til den enkelte elev
Vi fastholder lave klassekvotienter - mere undervisningstid pr. elev
Mange års erfaring med bevægelse i undervisningen - min. 45 min hver dag
Mange års erfaring med undervisning ud fra Cooperative Learning
Gode sociale relationer i klasserne og på tværs af årgangene
Engagerede forældre og positivt forældresamarbejde
Egen bus, så vi kan opsøge læring, der hvor mulighederne viser sig
Lejrskole for alle klasser hvert år
Studietur til udlandet for 8. klasse hvert år
Optag af elever fra andre grundskoler efter 6. klasse
Læs mere på www.herborg-friskole.dk eller find os på facebookSend en mail
Send en mail
Gå til vores hjemmeside
Gå til vores hjemmeside
Se på kort
Se på kort