Nr Vium-Troldhede Skole


Dalgasgade 50
6920
Videbæk


Tlf.:
99 74 26 5099 74 26 50

Skole og fællesskab hænger sammen. Nr. Vium-Troldhede Skole tilbyder i et tæt samarbejde med forældre, foreninger og lokale aktører undervisning i et topmoderne og inkluderende læringsmiljø.

Vores elever oplever en tryg og vedkommende skoledag, hvor høj faglighed, udeliv, daglig bevægelse, musik og sang danner fundamentet for kreativitet og vækst.

Vi har fokus på at understøtte elevernes læring via tidssvarende og fremtidsorienterede IT-løsninger, og i forlængelse heraf tilbydes alle skolens elever en personlig iPad.

Skolens engagerede personalegruppe er veluddannet, på forkant med udviklingen, og altid optaget af at skabe de bedst tænkelige rammer og betingelse for elevernes undervisning.

Nr. Vium-Troldhede Skole er en åben skole. Vi ønsker at forberede eleverne på livet uden for skolens mure, hvorfor lejrskoler, virksomhedsbesøg og en udlandstur er integrerede elementer i skolens tilbud.

Ikke to mennesker er ens. Vi har forskellige individuelle talenter og kompetencer, og det er skolens klare mål, at vi forfølger disse, så alle forlader skolen som livsduelige unge mennesker med selvværd og mod på livet.

Fakta:
0.-6. klasse
120 eleverSend en mail
Send en mail
Gå til vores hjemmeside
Gå til vores hjemmeside
Se på kort
Se på kort