Videbæk Entreprenør Forretning ApS


Fabriksvej 5
6920
Videbæk


Tlf.:
40 93 30 3440 93 30 34

- Kloakarbejde, nedsivning og olieudskiller
- Etablering af rottespærre
- Tv-inspektion samt udarbejdelse af rapport
- Spuling af kloak
- Drænarbejde
- Vand- og kabelnedgravning
- Gylletanke og silohuse
- Jord- og jordflytningsarbejde
- Udgravning til hus, stald og hal
- Etablering af veje og p-pladser
- Belægningsarbejde/maskinlægning
- Etablering samt oprensning af søer og kanaler
- Nedbrydning af huse, stalde og fabrikker

Gode tilbud gives.Send en mail
Send en mail
Se på kort
Se på kort